Javne objave

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,
Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestili o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ju je družba prejela dne 8.6.2021. Vsebini obvestil sta razvidni iz priponke.
 
To obvestilo bo od 8.6.2021dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija