Javne objave

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2022

KD d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe KD d.d. za poslovno leto 2022.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od 30.3.2023 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.


KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija