Javne objave

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2022

KD d.d.,
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2022 v standardnem formatu ESEF. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 31.3.2023.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od 31.3.2023  dalje, najmanj 10 let od datuma objave.KD d.d.


Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2022 v standardnem ESEF formatu je dostopno na:

 

https://eu.iriscarbon.com//Home/IxbrlViewer/642a77d567bb7c1ab098405a

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija