Javne objave

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,
KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v skladu s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30/19) obvešča javnost, da je 30.06.2023 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic družbe KD d.d. z oznako SKDR (v nadaljevanju: delnice SKDR) od družbe Oklev d.o.o..

Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od  3.7.2023 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.   


KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija