Javne objave

Obvestilo o sprejetih sklepih 32. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja sklepe 32. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala dne 8. avgusta 2023.

To obvestilo bo od 8. avgusta 2023 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav.


KD d.d.
Upravni odbor

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija