Javne objave

Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022

KD d.d.,
Na podlagi 294.b člena Zakona o gospodarskih družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD  d.d. v poslovnem letu 2022, soglasno sprejeto na 32. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala dne 8. avgusta 2023.


Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022 je od dne 8. avgusta 2023 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si  za obdobje deset let.


KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija