Javne objave

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2023

KD d.d.,
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2023 v standardnem formatu ESEF. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 27.3.2024

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od 27.3.2024  dalje, najmanj 10 let od datuma objave.


KD d.d.

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2023 v standardnem ESEF formatu je dostopno na naslednji povezavi:

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija