Javne objave

leto:
2020
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

KD d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD d.d.,

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

KD d.d.,

Obvestilo

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

KD d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija