Javne objave

leto:
2021
    mesec:
* vsi *

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2020

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija