Javne objave

leto:
2024
    mesec:
* vsi *

Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2023

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih 33. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Objava sklica 33. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2023

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija