Upravni odbor

Tomaž Butina

namestnik predsednika upravnega odbora

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva.

Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala in poslovodne izkušnje, ki jih je pridobival in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. (sedaj DBS d.d.), Fistro d.o.o., PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o.. Funkcijo člana nadzornega sveta je opravljal v družbah Final d.d., Jata d.d., Gradis IPGI d.d., KD ID d.d., KD d.d., KD Življenje d.d. in KD Skladi d.o.o. ter funkcijo člana upravnega odbora v KD Banki d.d..

Tomaž Butina je idejni oče prvega slovenskega vzajemnega sklada, KD Galilea.

Je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in namestnik predsednika upravnega odbora KD d.d., direktor družb Avra d.o.o. in DERMATOLOGIJA BARTENJEV - ROGL d.o.o. ter član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d.. Na humanitarnem področju je dejaven kot član in predsednik najstarejšega slovenskega Lions kluba.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija