Upravni odbor

mag. Katarina Valentinčič Istenič

članica upravnega odbora

Katarina Valentinčič Istenič je magistrica znanosti, program podjetništvo.
Svojo poklicno pot je začela z davčnim svetovanjem in vodenjem oddelka računovodenja in kontrolinga. V svoji profesionalni karieri je zasedla vodilna delovna mesta, predvsem s področja financ, kontrolinga in računovodstva. Preden se je pridružila upravnemu odboru družbe, je bila v upravi podjetja Onisac d.o.o. odgovorna za izpeljavo finančnega in organizacijskega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov. Pred tem je bila od leta 2007 zaposlena kot direktorica financ in računovodstva v skupini podjetij, kjer si je pridobila pomembne izkušnje  s področij vrednotenja podjetij in sredstev, skrbnih pregledov ter organizacije poslovnih procesov podjetij v Sloveniji ter širši regiji. Je lastnica in direktorica podjetja KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o., ki s svojo ekipo podjetjem finančno in poslovno svetuje.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija