Upravni odbor

Milan Kneževič

predsednik upravnega odbora

Milan Kneževič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva.

Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Kneževič dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadružne kmetijske banke d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.), pred tem pa je bil direktor Službe družbenega knjigovodstva in dva mandata (8 let) predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta (sedanje vlade) skupščine SRS.

Milan Kneževič je član upravnega odbora družbe KD d.d. (pred tem nadzornega sveta družbe od leta 2001 dalje), bil pa je tudi predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. od ustanovitve Kmečke družbe d.d. ter član nadzornega sveta GEA College d.d.

V času od 1994 do danes je bil predsednik ali član nadzornih svetov tudi več drugih delniških družb.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija