Dokumenti družbe

Izjavo o upoštevanju kodeksa o upravljanju družba objavlja v okviru objavljenih letnih poročil družbe.