Dokumenti družbe

Statut družbe KD d.d.

Izjavo o upoštevanju kodeksa o upravljanju družba objavlja v okviru objavljenih letnih poročil družbe.