Osebna izkaznica

Firma (ime) družbe: KD, finančna družba, d. d.*
*Do 11. septembra 2008 se je družba imenovala KD Group, finančna družba, d. d.
Skrajšana firma družbe: KD d. d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 5112 799
E-pošta: info@kd-group.si
Spletna stran: www.kd-fd.si
Dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov
Osnovni kapital: 1.304.122,84 EUR
Matična številka: 1572016000
Davčna številka: 44030428
LEI koda: 48510000WTI9P96I8F80
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2000/13887 z dne 30. 11. 2000, št. reg. vl. 1/33907/00
Transakcijski račun: 19100-0010020736, odprt pri DBS d. d.
33000-4403042809, odprt pri Addiko Bank d. d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija