Zgodovina

Kratek zgodovinski pregled

KD d. d. je krovna družba celotne Skupine KD Group. Ustanovljena je bila 30. novembra 2000 kot Skupina Kmečka družba d. d. z oddelitvijo družbe od Kmečke družbe d. d. (sedaj KD Skladi, d. o. o.).

Skupščina delničarjev je 20. junija 2001 sprejela sklep o preimenovanju družbe v KD Group d. d., v sodni register pa je bila sprememba firme vpisana 31. avgusta 2001.

Leta 2001 je bilo izvedeno povečanje osnovnega kapitala KD Group d. d. zaradi izvedbe prevzema Kmečke družbe d. d. in vključitev družbe v družbo KD Group d. d.

Leta 2005 je KD Group d. d. s stvarnimi vložki dokapitalizirala KD Holding d. d. (sedaj KD Group d. d.). Lastništvo večine družb je tako prešlo s KD Group d. d. na KD Holding d. d., katere največji delničar je KD Group d. d. 

11. septembra 2008 se je KD Group d. d. preimenovala v KD d. d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija