Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD

 

2021

2020

Index 2021/2020

SKUPINA KD
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-1,1
-2,2
48
Sredstva (v mio. EUR) 146,3
163,2
90
Lastniški kapital (v mio. EUR) 112,7
137,9
82
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 10,3
7,3
142
Donosnost kapitala (ROE)
-0,9%
-1,5%
57
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
705,02
820,19
86
Čisti poslovni izid na delnico -6,66
-13,93
48
KD D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR) 24,3
69,0
35
Sredstva (v mio. EUR)
84,3
80,6
105
Lastniški kapital (v mio. EUR)
84,2
75,5
111
Finančne obveznosti (v mio. EUR)
-
4,8
-
Donosnost kapitala (ROE) 30,4%
135.3%
22
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 539,01
490,74
110
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
155,49
415,04
37
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2021


Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija