Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD

 

2020

2019

Index 2020/2019

SKUPINA KD
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-2,2
114,2
-
Sredstva (v mio. EUR) 163,2
179,7
91
Lastniški kapital (v mio. EUR) 137,9
161,0
86
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 7,3
8,9
82
Donosnost kapitala (ROE)
-1,5%
97,8%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
820,19
827,18
99
Čisti poslovni izid na delnico -13,93
597,23
-
KD D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR) 69,0
-5,3
-
Sredstva (v mio. EUR)
80,6
69,9
115
Lastniški kapital (v mio. EUR)
75,5
26,4
286
Finančne obveznosti (v mio. EUR)
4,8
43,4
11
Donosnost kapitala (ROE) 135,3%
-18,3%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 490,74
156,21
314
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
415,04
-31,16
-
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2020


Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija