Dividende

Za delnice SKDR:

Sklep skupščine Dividenda za obdobje Bruto dividendanadelnico (v SIT) Bruto dividendanadelnico (v EUR) Presečnidan za upravičenost do dividende Datum začetka izplačila
25. skupščina, 31.8.2017 2016 - - - -
23. skupščina, 29.8.2016 2015 - - - -
22. skupščina, 27.8.2015 2014 - - - -
21. skupščina, 28.8.2014 2013 - - - -
20. skupščina, 29.8.2013 2012 - - - -
19.skupščina, 25.10.2012* 2011 - - - -
18.skupščina, 30.8.2012 2011 - 50,00 4. 9. 2012 5. 11. 2012
17.skupščina, 31.8.2011 2010 - - - -
16.skupščina, 12.8.2010 2009 - - - -
14.skupščina, 28.8.2009 2008 - - - -
12.skupščina, 29.8.2008 2007 - 68,00 2. 9. 2008 29. 9. 2008
11.skupščina, 30.8.2007 2006 1006,49 4,20 3. 9. 2007 28. 9. 2007
10.skupščina, 30.8.2006 2005 1000,00 4,17 1. 9. 2006 29. 9. 2006
9.skupščina, 22.6.2005 2004 1000,00 4,14 24. 6. 2005 22. 7. 2005
7.skupščina, 20.8.2004 2003 1000,00 4,14 26. 8. 2004 12. 2. 2004
6.skupščina, 20.8.2003 2002 1000,00 4,17 25. 8. 2003 19. 9. 2003
Vir: KD d.d.

* Opomba:

Na 19. skupščini 25. 10. 2012 so delničarji preklicali sklep 2.a 18. skupščine ter ponovno odločali o uporabi bilančnega dobička. Več o tem:
  • Obvestilo o prejemu obvestila AZN glede sprejetih sklepov skupščine KD d.d.
  • Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Za preračun tolarskih vrednosti v evre pred uvedbo evra je uporabljen paritetni tečaj zamenjave.

Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan, kot ga s sklepom določi skupščina delničarjev (t. i. presečni dan za upravičenost do dividend), vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD.

Izplačilo dividend družba izvaja preko banke kot plačilnega zastopnika. Po skupščini prejmejo delničarji pisno obvestilo o dividendi, datumu in načinu njenega izplačila. Delničarji morajo preveriti pravilnost podatkov v obvestilu in banki sporočiti manjkajoče ali morebitne nepravilne podatke. Delničarjem, za katere ima banka popolne podatke, se dividende izplačajo na dan, ki je določen za začetek izplačila dividend, ostalim delničarjem pa banka dividende izplača po prejemu vseh potrebnih podatkov.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija