Javne objave

leto:
2023
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih 32. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Popravek sklica 32. skupščine delničarjev KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica 32. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Popravek obvestila o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija