Javne objave

leto:
2021
    mesec:
* vsi *

Obvestilo

KD d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica 30. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020

KD d.d.,

Sprejem letnega poročila Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020

KD d.d.,

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2020

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija