Javne objave

leto:
2022
    mesec:
* vsi *

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021

KD d.d.,

Objava Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica 31. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2021

KD d.d.,

Obvestilo o pozivu Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi s predlogom za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu ZGD-1

KD d.d.,

Obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2021

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija