LETNA POROČILA SKUPINE KD IN DRUŽBE KD, D.D. V PDF FORMATU NISO V URADNEM FORMATU ESEF V SKLADU Z DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 2019/815. LETNA POROČILA SKUPINE KD IN DRUŽBE KD D.D. V URADNEM FORMATU ESEF V SKLADU Z DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 2019/815 SO OBJAVLJENA NA POVEZAVI IN NA SPLETNIH STRANEH LJUBLJANSKE BORZE.

Pregled vseh letnih poročil

Letno poročilo Skupine KD in KD d.d. za leto 2020 v standardnem ESEF formatu je dostopno na:

https://eu.iriscarbon.com//Home/IxbrlViewer/60895c0a1d08e210fc984b85


Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2021 v standardnem ESEF formatu je dostopno na:

https://eu.iriscarbon.com//Home/IxbrlViewer/626925ab67bb7b47b8c2d80f

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija